خوش آمدید

جستجو

تبلیغات

اشعاری به مناسبت عید سعید فطر از استاد ایوبی و مدیر وبلاگ

  tarahaan_eyde.fetr (3).gif

  عید سعید فطر په کلیحن براس و گوهاران و رفیقان مبارک بیت.

  شعری به زبان بلوچی از استاد ایوبی به مناسبت عید سعید فطر

  . دۏشـی شـَـپا اِسْـتار وَتـــی سینـْـــــــگارکـُـتــَـنـْـتّ!

   جــِـنّ و مَـلـَـکْ سَــــــــــــیـْـل وتـماشـاهـا شـُتــَـنـْـتّ!

  2. مَــرْچـی گــُـشــَئ ؛گــُلْ شـَنـْـزَگــَنـْـت؛ بـۏهان پَـدا

   مَــئ جَـــمْـبَــران ؛ مِـــهْــران پَـــدا رڃـچـَـنـْـــــتّ اِدا

  3. وَشــِّڃـن تِــرَمْـپّ،گـُـۏن اَوْر و نـۏد کایــَنــْت مَــرۏ

  نازڃـــن پَــــری ، سـاز و  سُـــرۏد؛ کایَــنـْــت مَــرۏ!

  4. نـَـرمِـڃـن کــَـپُـۏت ؛ چَـمّانی تـیر ما را کــُشـَـنـْتّ!

   مَــرْچی پَـــــدا بازڃن زَهــــیـر؛ مـــا را کــُـشـَـنـْتّ!!

  5.مــَرْچی پَـــــدا بــــاگِـڃـن گــُلان پُــلــِّڃ  جَــنـَـنـْـتّ!

   نــۏکِـڃن گــُلان ؛ نـــۏکِـڃـن گــُـدِڃ جـانـا کــَـنـَـنـْـتّ!

  6) شـَــیْـــرانْ دِلــَــئ ،مَــرْچـــی گـــُـشــَـئ مثـــل طـلا

  پُــلــِّـڃـن وَطـــن ؛ مَـــرْچــــی نــَـدا ؟ عَـــــیْـــــدی دِلا

  7. بُـلـــــبُـــل بُـــــوان ؛ مَـــرْچی صَــــــبا سـازڃ پَــدا

   پــــــــادا بــِـــــــرڃـــــچ ؛ دردی دل و رازڃ پَـــــــدا

  8. ای بـُـــلــــبُـلان مَــرْچــی دلانْ ؛ وَژْبـــۏ کــَنِـــــــتّ

   مَـــرْچــــی پَــــدا هَـمْــــساهِـــگــان یـــادڃ کــَــنــِــــتّ

  9. بــِـراس و گــُـهارْ؛ مَــــرْچی کــَنِــت  ظـُـلـما پــَهـِـلّ

  مَـــرْچـی کــَـنِـت:  پـــِـسّ  و بــِـرات ،؛ مـــــاتـا پَـهــِـلّ

  10. میـــــرڃــن بَـــلۏچ ؛ پـــــادا  دلا جــَنــَّـت بــِکــَن

  زَهْـــــرڃـــن حَــســـــدّ و کِـڃــنــَگان آسِـــــڃ بـــِجَـــن

  11. پادا بلـۏچ ؛ عـَـیْـدِن مَــنی عــَـــــــیْـدِن تــَـــــــــهی

  رازڃ گـــُشــُن: عَـــیـْــــدان ؛ دِلـــَــئ دِلْ ؛ سَــمْـبــَهی!!

  12.مَرْچی شُتـَگ  رۏچَگ ! دِلـَئ مهمان  چِدا

   دَبُـۏج  و سَـحْـرْ ؛  یــادَنـْــتّ مَـنا یــادَنـْتّ تـَرا

  13. عَـیْدِن مَنی عَـیْـدِن تــَـهی مَرْچی پَـدا دلْ؛ سَمْــبَـهی

  عَـیْـدِن مَـنی عَـیْــدِن تــَـهی مَـرْچی پَـدا دلْ؛ سَمْــبَـهــــی

  14. مَوْلا گــُشیـــتّ : عَــیْـدِن دلان ؛  عـَــیْــدِن گــُـــلان

  دل ،  زانــَگــَـیْـــن ؛ کــَـنــْــدَنــْــتّ  پَـــدا مَــرْچـی دلان

  ابیاتی به مناسبت عید از مدیر وبلاگ دانشجویان بلوچ خاشی

  (این شعر تقدیم به تمام دوستان عزیزی که همیشه به یاد من بوده اند)

  عید یهته سورنت په جهانا  (عید آمده و جشن و شادی در جهان به پا شده است)   

  گل مستنت و شوکینن تماما (گل سرمست از این عید و تمام مردم خود را اماده میکنند)

  بلبل ته مزار وانگه سورنا په دگارا (بلبل در باغ می خواند در همه جای زمین ساز و سرود است)

  مرد و جن شاباش گوشن پیر زمانا (مردان و زنان به بزرگترهای فامیل عید را تبریک میگویند)

  کینگ ز سرا دور کنن شودن دلانا (کینه و حسد را کنار گذاشته و و دلها را از این خصایل بد می شویند)

  گندوک کنن همدگرا ته لوگ و دوارا (و تمام برای دیدن همدیگر به خانه های یکدیگر می روند)

  شهد و شکرنت عید شیرین په زبانا (همانطور که عسل در زبان شیرین است عید هم برای مسلمان خوشایند است

  عیدنت و تمام نوک کننت سلین پوچانا ( عید است و تمام لباسهایشان رو تمیز میکنند)

  ماه برکت رپته شه ایح ملک و حزانا (ماه رمضان از دیار ما رفت و من احساس ناراحتی میکنم)

  عید رمضان یهتح په جاهه دلا شادا (عید رمضان آمد به جایش و من خوشحالم)

  پهکیحن هنکا پر بوتن شه عطر اعیدا (تمام محیط خانه پر شده از عطر عید رمضان)

  ایح عید په کلیحن مردما مبارک بادا (این عید بر تمام مسلمین جهان مبارک باد)  این مطلب تا کنون 9 بار بازدید شده است.
  منبع
  برچسب ها : تمام ,رمضان ,پَـدا ,مبارک ,پَـدا دلْ؛ ,
  اشعاری به مناسبت عید سعید فطر از استاد ایوبی و مدیر وبلاگ

تبلیغات


  محل نمایش تبلیغات شما

پربازدیدترین مطالب

آمار

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر